Automobilový priemysel

OUTSOURCING

Outsourcing je služba výhodná pre rozbehnutie nových i stavajúcich výrobných liniek v automobilovej výrobe. Ponúkame službu Outsourcing (Zmluvu o dielo) kde je potrebné komplexné riešenie náboru pracovníkov. Zabezpečujeme vyčlenenie operatívy, komplexnú personálnu starostlivosť, zabezpečujeme novo nastupujúcich zamestnancov, spracovávanie mzdovej agendy. Klienti len koordinujú celý proces výroby, komunikuje s Lídrom prevádzky a pridelením koordinátorom našej spoločnosti.

Naša spoločnosť ponuka službu Outsourcing v Automobilovom, Potravinárskom i Strojárskom odvetví.

Pre klientov v Automobilovom priemysle zabezpečujeme pracovníkov do dvojzmennej a trojzmennej prevádzky kde obsadíme výrobnú linku s 5 - 10 - 15 - 20 pracovníkmi a robíme kompletnú výrobu podľa požiadaviek klienta. Ponúkame obsadenie Lisov, vstreko – lisov, montážnych boxov, práca na lakovni a iné druhy výroby v Automobilovom priemysle ktoré zabezpečujeme podľa požiadaviek klienta našimi pracovníkmi.

    Pozície ktoré zabezpečujeme do Automobilového priemyslu
  • Operátor výroby / montážni pracovník
  • Kontrola kvality
  • Údržba strojov a zariadení vo výrobe
  • Skladovanie / VZV Skladníci – operátory skladu
  • Upratovanie / Čistiace práce
  • Natieračské práce
  • A iné požiadavky klientov

Ponúkame komplexne riešenie pre Vás, my Vám zabezpečíme celkové dielo počas výrobného procesu. Naša spoločnosť ponuka službu viac ako 20 klientom na Slovensku v Českej republike a v Nemecku.

V prípade záujemcu nás kontaktuje na obchodné oddelenie ktoré máme uvedené v sekcii kontakty!!!

© 2019 P&P Construction

+421 915 342 137, +421 917 588 379, nabor@ppconstruction.sk

vertical_align_top