Om oss

P&P Construction vil lede rekrutterings- og bemanningsbransjen inn i en ny fremtid med innovasjon og en høyere standard.

Hvorfor oss

P&P Construction

P&P construction er et rekrutterings- og bemanningsbyrå som leverer tjenester til privat og offentlig sektor på nasjonalt plan. i tilleg til det har vi tjenester outsourcing, vi tilbyr våre kunder responser for å dekke deres aktuelle behov og gir dem et omfattende system av løsninger.Våre rådgivere er alle eksperter innenfor sitt felt, og sertifisert i Psycruit personlighetsanalyse og evnetester.

Vår suksess er basert på vår unike evner til å finne de rette menneskene til din virksomhet.Tradisjonell stillingsannonsering er i hurtig endring, og vi satser derfor sterkt på teknologi, ideer og digitale kanaler for å nå våre kandidater.

P&P construction er godkjent hos arbeidstylsinet og andre nødvendige eheter.

Visjon, misjon og verdier

Vår visjon:

Vår visjon er å lede rekrutterings- og bemanningsbransjen inn i en ny og høyre standard form. Vi legger derfor stor vekt på teknologisk- og prosessuell utvikling for å møte markedets fremtidige behov. Vi vil jobbe kontinuerlig for å være først når det kommer til nye og spennende måter å tenke på.


Misjon:

I P&P construction er vårt fokus å være en innovativ og fremtidsrettet partner for våre kunder. I tillegg til nettverk og etablert metodikk, satser P&P construction sterkt på ny teknologi og digitale kanaler for, til enhver tid, å finne de beste kandidatene for våre partnere.


Våre verdie:

Vi er opptatt av stadig utvikling og hele tiden forbedre oss slik at vi kan gi både våre kunder, medarbeidere i sin helhet merverdi. Våre verdier er bygget på våre solide fundamenter innen arbeidet vi utgjør. Verdiene våre reflekterer hvem vi er, hvordan vi arbeider.

HMS

P&P construction har overordnet ansvar for at sikkerheten til våre medarbeidere blir ivaretatt på arbeidsplassen samt å påse at medarbeider er utstyrt med nødvendig sikkerhets-, verneutstyr og byggekort der dette er påkrevd. Våre medarbeidere skal ha trygge arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø som forebygger skader og yrkesrelatert sykdom.Oppdragsgiver har ansvar for å tilrettelegge for et trygt og godt arbeidsmiljø, gi innføring i bedriftens HMS-regler og inkludere innleide medarbeidere i gjeldende HMS-rutiner på lik linje som egne ansatte. Medarbeider har ansvar for å gjøre seg kjent med gjeldende HMS-regler på arbeidsplassen og plikter å følge alle regler og påbud.Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet

© 2019 P&P Construction

vertical_align_top